Scratch Cup 2014
zadania pilotného ročníka súťaže
Na nasledujúcich stránkach nájdeš zadania úloh školského kolasúťaže.
Na ich vyriešenie máš 90 minút.
© Monika Tomcsányiová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave
1. Trojuholníky
Nakresli špirálu zo zväčšujúcich sa farebnýchtrojuholníkov. Na kreslenie jedného trojuholníkapriprav blok                    Najmenší trojuholník máveľkosť strany 8. Každý nasledujúci má stranu dlhšiu o2 kroky, je otočený o 23 stupňov a má farbu perazväčšenú o 3.
sutazScratchCup@gmail.com
© Monika Tomcsányiová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave
Priprav program, ktorý bude zobrazovať pohybpísmen S, c, r, a, t, ch, C, U, P. Najprv sa každépísmeno umiestni na náhodné miesto. Potom sabudú všetky písmená naraz posúvať 1 sekundu nataké miesto, aby vytvorili slová Scratch CUP, pozrianimáciu.
Písmená nakresli v editore kostýmov.
2. Písmená
sutazScratchCup@gmail.com
© Monika Tomcsányiová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave
V miestnosti vydláždenej sivými dlaždicami sú niektorédlaždice čisté, iné špinavé. Hráč riadi robota šípkami. Keď robotstúpi na čistú dlaždičku, tak sa táto dlaždička zašpiní. Keď stúpina špinavú, tak ju vyčistí. Hra končí, keď sú všetky dlaždičkyčisté. Počas hry nedovoľ, aby robot vyšiel mimo vydláždenejplochy.
3. Umývaj
sutazScratchCup@gmail.com
© Monika Tomcsányiová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave
Navrhni blok hPlocha, ktorý pripraví hraciu plochu s počtomdlaždičiek, ktoré sú určené premennými pRiadkovpStlpcov(posuvníky). Niektoré dlaždičky sú čisté, teda bledosivé, inéšpinavé, teda tmavosivé.
Robot nakresli, napr. ako modrý obdĺžnik.
Priprav príkazy pre robot tak, aby ním mohol hráč pohybovaťpomocou šípky hore, dolu, vpravo a vľavo. Ak pri tomto pohybestojí robot na bledosivej dlaždičke, prefarbí ju na tmavosivú aposunie sa na inú dlaždičku, podľa toho, akú šípku hráč stlačil.Podobne pre tmavosivú dlaždičku.
Ak sa hráčovi podarilo pomocou robota prefarbiť všetkydlaždičky na bledosivé, zobraz správu HOTOVO.
© Monika Tomcsányiová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave
sutazScratchCup@gmail.com
3. Umývaj (pokračovanie)